Allt fler patienter genomgår idag intensivvårdande insatser – i och med COVID-19 har antalet ökat ännu mer. En konsekvens av detta är en kraftig ökning av ”Post-Intensive Care Syndrome” (PICS) och de fysiska försämringar som orsakas av bland annat den långa immobiliseringen. Till de vanligare försämringarna hör muskelförsvagning samt nedsatt kardiovaskulär och respiratorisk förmåga, och flera studier föreslår att det är viktigt med att påbörja rehabilitering så snabbt som möjligt.

Socialstyrelsen rekommenderar i dagsläget att de personer som lider av muskelsvaghet och fysisk nedsättning ska erbjudas träningsåtgärder utifrån en individuell bedömning. Även World Confederation for Physical Therapy understryker vikten av tidig, och försiktig, gradvis ökande träning. Uthållighetsträning med lägre intensitet under längre tid är att föredra framför högre intensitet under kortare tid, enligt Socialstyrelsen.

Lode Corival Eccentric är ett utmärkt hjälpmedel för rehabilitering av svårt lungsjuka och hjärtpatienter. Patienterna arbetar mot ett förbestämt motstånd med så lite belastning som 1 Watt. Det ultralåga insteget är ett måste för personer med nedsatt mobilitet. Förutom den excentriska funktionen kan den användas som en vanlig cykel. Ergometern kan även utrustas med SpO2 kontrollenhet samt automatisk blodtrycksmanschett för bättre monitorering av patienten.

Fram till och med 31 december 2020 erbjuder vi 10% rabatt på Lode Corival Eccentric.

För vidare information eller för att diskutera era rehabiliteringsbehov – kontakta:

Produktspecialist Petter Alm, PhD.

petter.alm@intramedic.se

073 – 941 71 33