Vi säljer avancerad medicinteknisk utrustning. Det är tunga begrepp som lungfunktion, diagnostik och kvävgasutsköljning. Men det är också spännande! I den här videon hjälper vår produktspecialist Petter Alm, PhD till att mäta syreupptaget hos Frölunda Indians vilket är en form av konditionstest.

Vi levererar testutrustning till flera elitlag och testcenter och har många alternativ. Kontakta Petter för att få precis rätt utrustning för er!