Integrationstjänster

lifb-210107

Enkelt arbetsflöde

Intramedic tillhandahåller integrationstjänster mot journalsystem både genom befintliga integrationer med hjälp av standarder såsom DICOM, HL7 och API och genom nyutveckling.

System och tillverkare som Intramedic idag integrerar mot är bland annat:

 • SECTRA
 • AGFA
 • PAF
 • COSMIC
 • WEBDOC
 • CERNER
 • Carestream
 • TakeCare
 • ELVIS
 • Folkbokföringsregistret
 • Luftvägsregistret

 

Den integrationsmotor Intramedic använder sig är kraftfull och mycket flexibel och kan i dagsläget hantera flertalet standarder såsom DICOM & HL7 men även JSON, SOAP och olika webbtjänster. Dessa kan på flera sätt skräddarsys för att anpassas för era behov och förutsättningar. Genom ett nära samarbete med er kan en ny integration utvecklas effektivt och designas med hjälp av korta ledtider och snabba iterationer.