Service

service-1

Har du några frågor?

Har du servicerelaterade frågor omkring utrustning vi levererat, är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-409 03 800 eller mail till info@intramedic.se

Om vi inte kan lösa eventuella problem per telefon och du ska skicka in mindre utrustning till oss för kontroll, fyll i en serviceblankett och bifoga den med utrustningen.

Vi kan numera erbjuda tjänsten Remote Support med Team Viewer. Kontakta oss för mer info


Remote Support
Remote Support