Oktober är den rosa månaden 🎀, självklart även för oss. Lymfödem är något som drabbar många som behandlats för bröstcancer. Under operation tas ofta en eller flera lymfknutor bort och kroppen får svårt att transportera vätska i påverkade kroppsdelar. Det här ger upphov till vätskeansamlingar som kan vara oerhört smärtsamma och ibland upplevas hindrande. Det är svårbehandlat men hjälp finns att få hos till exempel lymfterapeuter.
 
Något som visat sig ge fantastisk hjälp är Deep Oscillation, en unik patenterad behandlingsmetod som genom att pulsera ett elektrostatiskt fält åstadkommer effektiva vibrationer och kompressioner i vävnaden. Deep Oscillation har en djupverkande effekt på alla vävnadskomponenter inklusive lymfkärl och det här underlättar lymfdränage. Det går att få behandling med Deep Oscillation på vissa kliniker men för full effekt behövs frekvent behandling, även hemma. Vi på Intramedic arbetar för att detta ska bli ett förskrivbart hjälpmedel i så många regioner som möjligt och vi har kommit en bit på vägen redan.
 
Vi anser att alla ska ha tillgång till den bästa rehabiliteringen efter cancer, oberoende av ort och status. Vill du läsa mer om Deep Oscillation? Klicka här och kontakta oss för mer information om hur du kan få tillgång till behandlingen.