Vyntus® ONE är ett komplett system som b.la. kan mäta spirometri, diffusionskapacitet, kvävgasutsköljning
(för bland annat FRC och LCI) samt ergospirometri – allt i EN och samma kompakta enhet.

  • Kalibreringsfri ultraljudssensor
  • Höj- och sänkbar vagn
  • Flexibel 3D-arm
  • Vattentät ultraljudssensor
  • ATS/ERS-guidelines 2017 för DLCO