Utställningar och Mässor

BLF Delföreningen för allergi och lungmedicin

Den 12:e – 13:e september är vi på Uppsala Konsert och Kongress för att medverka på BLF. Kom och besök oss i vår monter för att se det nya och innovativa instrumentet ”Ventica” för astmadiagnostik, ett objektivt stöd för en astmadiagnos på barn 0-5 år.

Vi kommer också demonstrera Circassias NIOX VERO för FeNO mätning och Vyntus IOS från VyAire.

Väl mött!

Nyheter