Utställningar och Mässor

Fokus Hjälpmedelsmässan, Göteborg
22 – 23 januari

Adress: Krutvägen 2 -4
415 28 Göteborg

Monter: C:07 A