GyKo

GyKo är ett mätverktyg för analys av rörelsen hos alla kroppssegment.

Tack vare den senaste generationens komponenter kan den leverera accelerationsmätningar på upp till 16g och vinkelhastigheter på upp till 2000 °/s med en upptagningsfrekvens på 1000 Hz. Bluetooth-dataöverföringen ger realtidsmätningar direkt till datorn via Microgate-programvaran som med sina vetenskapligt validerade algoritmer erbjuder förenklad databehandling och tolkning.

Läs mer här

Beskrivning

GyKo gör det möjligt att objektivt utvärdera och övervaka ledfunktionalitet och muskelstyrka under rehabiliteringsfaser och för träning av ett visst område i muskuloskeletala systemet. Det används för att snabbt identifiera alla hållningsbrister, problem eller asymmetrier och tack vare den omedelbara leveransen av de numeriska värdena hjälper den till att förhindra återfall, komplikationer och regressioner av sjukdomen eller tillstånd efter olycka genom att regelbundet kontrollera de erhållna resultaten och effektiviteten av behandlingarna.

Det gör det möjligt att utföra motoriska rörelser som är mer eller mindre komplexa utan att begränsa eller påverka användaren, också på grund av att det kan användas utomhus och på vilken yta som helst (gräs, sand, instabila plattformar etc.). Det motiverar användaren att ständigt förbättra sina villkor. Gyko innehåller den senaste generationens komponenter som används för att utföra noggranna och repeterbara mätningar av acceleration, vinkelhastighet och magnetfält i tre dimensioner.

Du gillar kanske också…