HUR – Chest Press Easy Access

Denna produkt är särskilt framtagen för att kunna användas för träning såväl med rullstol som utan. Bottenplattan ger plats för rullstolen och gör också att maskinen inte behöver fästas i golvet. För träning utan rullstol finns en Easy Access-stol som skjuts in på bottenplattan.

HUR är en ledande leverantör av träningslösningar för aktivt åldrande, rehabilitering och träning. HUR erbjuder de bästa koncepten och produkterna för främjande av livslångt välmående.

Specifikt för HUR är:

  • Datorstyrd träning och ledning
  • Mycket lågt startmotstånd (nästan 0kg)
  • Motstånd som ökas med 100g och 1kg
  • Automatisk motståndsökning
  • Säker och naturlig rörelse
  • Luftmotstånd – tryckluftsteknik
  • Isometrisk muskelmätning
  • Rörelsebegränsning

Beskrivning

EGENSKAPER

Pekskärm Hi5

10″ Större pekskärm Hi5

Isometrisk styrkemätningstillsats

Med en separat Performance Recorder-anordning kan du mäta den isometriska styrkan som produceras med alla maskiner som kan utrustas med en givarkoppling.

Stora svampknappar

Motståndet justeras med hjälp av stora tryckknappar som gör justeringen enkel och säker.

Låsningsmekanism

Maskinen är utrustad med en låsningsmekanism så att önskad startpunkt kan definieras för en rörelse. Egenskapen rekommenderas speciellt för rörelsehindrade eller personer som rehabiliteras efter exempelvis en operation.

Multigrip-handtag

Våg- och lodräta handtag underlättar att hitta rätt grepp

Bottenplatta

Tack vare bottenplattan behöver du inte fästa maskinen i golvet.

MÅTT

Bredd: 130 cm Längd: 137 cm Höjd: 105 cm Vikt: 84 kg

MER INFORMATION

För mer information kan du ladda ner HURs egna broschyr (engelska)