OptoGait

OptoGait från Microgate är ett innovativt och exakt system för mätning och analys av patienternas gång- och löpsteg och därmed finns möjligheter för att kunna identifiera eventuella posturala problem och asymmetrier i patientens rörelsemönster.

OptoGait är ett optisk mätsystem bestående av sändande och mottagande LED-skenor, varje skena innehåller 96 lysdioder med en upplösning på 1.0416 cm.

Systemet gör det möjligt att mäta glid- och kontakttider under utförande av en mängd olika rörelser, såsom löpning, gång, hopp och reaktionstest etc. allt detta med en noggrannhet på 1/1000 av en sekund.

Beskrivning

LED-skenan kan placeras med upp till 6 meters avstånd mellan sändare och den mottagande skenan och kan förlängas upp till 100 meter, vilket innebär, att det kan designa ett stort registreringsområde med möjlighet för registrering av också mera funktionella träningsformer.

Till OptoGait systemet medföljer 2 st web-kameror som möjliggör att den uppsamlade data synkroniseras med video och bilder i realtid och till mera djupgående analyser av träningsformen.

Systemet har inbyggda batterier, vilket innebär att systemet även kan användas som gånganalys i flera olika miljöer och inte bara placerat på ett löpband. OptoGait kan också användas som ett träningsverktyg, tack vare dom inbyggda biofeedback funktionerna kan man motivera patienten genom att beskriva och visa fokuspunkter i t.ex. gånganalysen.

OptoGait kan synkroniseras med dom flesta EMG-system som idag finns på marknaden.

Med OptoGait software är det möjligt att använda förprogrammerade test och protokoll eller att designa sina egna. Utöver det kan programmet användas till djupgående analyser och till detektering av intra- och interindividuella variationer.

Exempel på löptest utfört med OptoGait software (klicka för att förstora bilden):

 

Exempel på rapport från ett löptest (klicka för att förstora bilden):

Publikationer med OptoGait Next