DST 8000 Triple Pro

Säker och dynamisk trapp- och gångträning.

Träningstrappan från DPE är mycket lätt att justera vid användning med patient. Med några enkla knapptryck kan användaren justera höjden på både trappsteg och lutning. Patienterna får möjlighet till en individuellt anpassad träning, vilket ger ett snabbara och bättre resultat.

Beskrivning

DST 8000 Triple Pro erbjuder en säker och dynamisk trapp-/och gångträning. Produktens design gör det möjligt för patienter att träna gång i trappsteg med valbar höjd från 1 cm till 16 cm. Produkten gör det möjligt för patienten att träna såväl gång i trappa som i lutning. Användaren kan följa patientens utveckling via en grafisk trend där både höjd och hastighet registreras.

 

Fördelar:

  • I plant läge ersätter DST er befintliga barr.
  • Valfri höjd på trappsteg från 1 cm till 16 cm.
  • Säker gångträning i trappa och i lutande underlag.
  • Tidtagning och bestämning av höjd på trappsteg.
  • Enkla trenddata för att följa den individuella rehabiliteringsplanen.

Ladda ner broschyr

Se användarmanualen nedan