Phoenix®

Phoenix® är ett individanpassat exoskelett för självständig gång i hemmiljö, utomhus och på klinik.

 

https://www.intramedic.se/wp-content/uploads/2018/10/walking-with-assistive-device.mp4