Deep Oscillation

Deep Oscillation är en unik patenterad behandlingsmetod som, genom att pulsera ett elektrostatiskt fält, åstadkommer effektiva vibrationer i vävnaden. I motsats till andra behandlingsformer så har Deep Oscillation en djupverkande effekt på alla vävnadskomponenter (hud, bindväv, subkutant fett, muskler, blod- och lymfkärl) och detta underlättar transporten av näringsämnen, slaggprodukter, blodgenomströmning och lymfdränage.

Beskrivning

Deep Oscillation är en non-invasiv och skonsam behandlingsmetod vilket gör det möjligt att påbörja behandling i ett tidigt skede efter skador eller operationer, allt för att påskynda läkningsprocessen, dämpa lokala inflammationer och lindra smärta. Kroniska tillstånd som t ex lymfödem behandlas med mycket bra resultat.

Utrustningen är lätt att använda för terapeuten, antingen med handapplikatorenheten eller med hjälp av hygieniska vinylhandskar som gör det möjligt att använda handmassagerörelser. Alla modeller av Deep Oscillation kan användas med handskar och/eller handapplikator.

 

 

Följande fysiologiska effekter är kliniskt validerade efter behandling med DEEP OSCILLATION:

  • Effektiv smärtlindring
  • Antiinflammatorisk effekt
  • Reducering av ödem
  • Förbättrad och snabbare sårläkning
  • Reducering av fibros
  • Ökad rörlighet
  • Minskad hudirritation

Deep Oscillation uppfyller alla krav och kriterier för medicinsk utrustning.

 

Med en handhållen applikator och den mobila enheten Deep Oscillation Personal är det även möjligt att ta med sig utrustningen till patienten/kundens hem eller möjligt för individen att utföra behandling på sig själv i hemmet.

 

 

Deep Oscillation finns i 3 olika varianter:

  • Deep Oscillation Evident (Klinik eller Estetik) för professionellt bruk. Deep Oscillation Evident har två behandlingskanaler och kan utföra två separata behandlingar samtidigt. Med Evident kan du individanpassa behandlingar och spara samt programmera dessa behandlingar på terapikort. Dessa kort kan sedan appliceras i Deep Oscillation Personal och patienter/klienter kan utföra egenvård i hemmet. Deep Oscillation Evident levereras med tillhörande rullvagn.
  • Deep Oscillation Personal Basic för privat (och professionellt) bruk. Bärbar handenhet med flera olika behandlingsalternativ i sin mjukvara.
  • Deep Oscillation Personal Pro för professionellt bruk. Bärbar handenhet med mer avancerad mjukvara vilket ger möjlighet att individanpassa behandlingarna.

Deep Oscillation Personal PH-01120 finns i Hjälpmedelstjänsten, Nationell katalog för produkter och avtal, under kategori: ISO 9999, klass: 0406, kod: 040609.

Deep Oscillation kan i studier omnämnas som Hivamat men det är samma patenterade metod som beskrivs.

MER INFORMATION

För mer information kan du ladda ner broschyren för Deep Oscillation (engelska).