ARYS™ pro

ARYS™ pro

Hjälper dig eller någon i din närhet att återfå förlorad arm- och handfunktion.

 

Se film:


ARYS™ pro
är en innovativ rehabiliteringsprodukt för träning/behandling av arm och handfunktion för patienter som drabbats av halvsidesförlamning (hemipares) till följd av stroke eller traumatisk hjärnskada. Systemets unika funktion ger patienten möjlighet till en aktiv egenträning genom att bli påmind och motiverad av de svaga elektriska impulser armbandet sänder ut i form av vibrationer.

Ladda ner broschyr

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning

ARYS™ pro integreras enkelt och naturligt i patientens vardag och kan via individuellt anpassade inställningar möjliggöra en snabb förbättring i de motoriska funktionerna. Patienten får regelbundet en påminnelse genom att armbandet vibrerar och blir motiverad att vara aktiv med sin arm/hand. Även de minsta armrörelserna registreras.

ARYS™ pro, systemet som är anpassat för klinik, bygger på att patientens aktiva armrörelser registreras via två systemarmband, ett registrerar rörelserna på den friska armen och det andra på armen med nedsatt funktion.

ARYS™ pro har en intuitiv mjukvara som utvärderar all data dvs. aktiva armrörelser som patienten utför och de registreras av armbanden. Armbanden är via Bluetooth sammanlänkade till en iPad Pro platta för datahantering. Rörelserna som registreras från båda armarna gör det möjligt att optimera rehabiliteringen och den data som registreras och utvärderas i mjukvaran är alltid objektiv och evidensbaserad. Data som samlas in behandlas och presenteras på ett enkelt och lättförståeligt sätt vilket underlättar i dialogen mellan patienten och vårdpersonal.

ARYS™ pro har utvecklats i nära samarbete med ledande neurologer och fysioterapeuter inom området för neurorehabilitering.

 

  

 

ARYS™ pro är en unik produkt och genom att armbandet ger ifrån sig svaga vibrationer när en aktiv armrörelseinte utförts med regelbundenhet, blir patienten påmind och motiverad till egenträning.

 

Enkel rehabiliteringsprodukt som på ett naturligt sätt integreras i patientens vardag och som möjliggör en signifikant förbättring av de motoriska funktionerna.

 

Systemet registrerar även armens minsta rörelse, all aktivitet med armen som utförs av patienten själv registreras som rehabilitering.

Alla armrörelser från armen med nedsatt funktion och från den friska armen registreras och ger ett bra underlag för dataanalys och jämförelse i syfte att optimera patientens individuella rehabiliteringsplan.