Erigo

Mobiliseringen av neurologiska patienter i den tidiga fasen av rehabilitering eller långtids-sängbundna patienter är mycket viktigt för att stödja deras fysiska hälsa och förebygga sekundära komplikationer orsakade av orörlighet. Erigo erbjuder en lösning för tidig intensiv terapi. Produkten är baserad på forskning och utveckling på Heidelberg Universitetssjukhus och Balgrist Universitetssjukhus.

Ladda ner broschyr

Ladda ner tekniska specifikationer

Beskrivning

Patientmobilisering och sensorisk stimulering.
Erigo är en innovativ tiltsäng med ett integrerat robotsystem med gångfunktioner. Det gör att du kan börja intensiv rörelseterapi och fysiologisk belastning på de nedre extremiteterna på ett tidigt stadium efter den inträffade skadan, kombinerat med möjligheten att samtidigt få patienten i upprätt läge.

Fördelarna med Erigo®-baserad behandling:

  • Kombinerar vertikal positionering, benrörelse och cyklisk belastning
  • Stödjer och underlättar patientens mobilisering
  • Aktiverar det kardiovaskulära systemet
  • Intensiv afferent sensorisk stimulering
  • Upprepad fysisk rörelse reducerar spasticitet hos vissa patienter
  • Kan minska risken för sekundära komplikationer till följd av orörlighet
  • Kan öka vakenhet hos patienter i vegetativt tillstånd
  • Lindrar fysiska påfrestningar för terapeuter
  • Lätt att använda

Nyheter