Vyntus Pneumo

Den modulbaserade JAEGER® Vyntus® Pneumo tillhör Vyntus-familjen och kan kombineras med Vyntus APS för bronkialprovokationstest och/eller Vyntus IOS impulsoscillometri för mätning av centralt och perifert luftvägsmotstånd. Det finns möjlighet att utvidga Vyntus PNEUMO med fler diagnostiska möjligheter med mätningar som Rocc, P0.1 och Pmax. Vyntus Pneumo använder arbetsflödet och pålitligheten hos SentrySuite®-programvaran.

 

Använd Vyntus Pneumo för alla de viktigaste typerna av mätningar:

  • Flöde/volymkurva (FVC)
  • Långsam vitalkapacitet (SVC)
  • Maximal volontär ventilation (MVV)
  • Före- och eftertestning av läkemedel, eller behandlingskontroll

Beskrivning

JAEGER-signalomvandlaren för flöde och volym är hjärtat i systemet

Den pålitliga, beprövade och noggranna, uppvärmda JAEGER-pneumotachen har blivit utsedd till den främsta mätenheten i hundratals publikationer. Med dess utmärkta dynamiska intervall kan du utföra tester på en bred population, från små barn till idrottsutövare. Tusentals kliniker tjänar dagligen på dess höga prestanda.
Pneumotachen är enkel att montera isär för rengöring och kompletterar det validerade bakteriefiltret/virussäkra filtret MicroGard® II, vilket ger ett omfattande hygieniskt koncept.

Tillvalstester som kompletterar din Vyntus Pneumo:

  • Rocc ger enkel och snabb testning av motstånd med endast en enda ocklusion under tidalandning
  • MIP/MEP – maximala inandnings- och utandningstryck för mätning av andningsmuskelstyrka
  • P0.1 ger enkel mätning av andningsdrive vid tidalandning
  • Testprogram för bronkialprovokation med automatisk beräkning av PD/PC

Tillvalsmoduler som breddar den diagnostiska överblicken:

  • Vyntus IOS kompletterar spirometri med luftvägsmotståndsanalys under tidalandning – från äldre patienter till små barn och patienter med neuromuskulär sjukdom
  • Vyntus APS-dosimeter för automatisk och säker bronkialprovokationstestning och klassificering inkl. testprogram för bronkialprovokation

Du gillar kanske också…

Nyheter