Vyntus IOS

System för mätning av långsam och forcerad spirometri samt impulsoscillometri för bestämning av luftvägsresistans och reaktans m.m. Mätningen görs under vanlig tidalandning vilket gör att den lämpar sig speciellt bra för små barn.
Specialmasker till de mindre barnen finns och undersökningar kan även utföras på patienter som är sängliggande. Flera 20 sekunders registreringar görs och den smarta mjukvaran SentrySuite selekterar automatiskt resultatet.

Beskrivning

Den flexibla SentrySuite-software, erbjuder en användarvänlig design med fokus på workflow, online feedback på kvalitet och reproducerbarhet. Dessutom många möjligheter för generering av rapporter, normalvärden, analysmetoder mm.

IOS:en kan fås som ett komplett system med stationär eller bärbar dator och skrivare, monterad på rullbar vagn eller bordsmonterad. Den kan också kopplas som option till befintlig Jaeger-utrustning.

Du gillar kanske också…

Nyheter