Bakteriefilter för Exhalyzer D och CLD 88

Bakteriefilter

Beskrivning

Artikelnummer: EM-M308138 (ersätter tidigare EM-M308085)

Bakteriefilter för NO-mätning eller kväveutsköljning.

För barn över 10 kg och vuxna.
Med luer-koppling.
För engångsbruk. Sterilisera ej.

Använd inte i kombination med luftfuktare eller nebulisator.

Förpackning/enhet: 50-pack.

Utrustning/Tillval:

CLD 88
Exhalyzer D