Vyntus Spiro

Vyntus SPIRO förvandlar datorn till en precisionsspirometer

Den mångsidiga JAEGER® Vyntus® SPIRO PC-spirometern ansluts direkt till datorns USB-port och använder den nya arbetsflödes- och kvalitetsinriktade SentrySuite®-programvaran. Du kan också använda den med vår pålitliga JLAB-programvara.

Använd Vyntus SPIRO för alla de viktigaste typerna av spirometri-testning:

  • Flöde/volymkurva (FVC)
  • Långsam vitalkapacitet (SVC)
  • Maximal volontär ventilation (MVV)
  • Före- och eftertestning av läkemedel, eller behandlingskontroll
  • Testprogram för bronkialprovokation

Beskrivning

JAEGER-signalomvandlaren för flöde och volym, är hjärtat i systemet

Den pålitliga, beprövade och noggranna JAEGER-pneumotachen har blivit utsedd till den främsta mätenheten i hundratals publikationer. Med dess utmärkta dynamiska intervall kan du utföra tester på en bred population, från små barn till idrottsutövare. Tusentals PFT-laboratorier förlitar sig dagligen på dess höga prestanda.
Pneumotachen är enkel att montera isär och kompletterar det validerade bakteriefiltret/virussäkra filtret MicroGard® II, vilket ger ett omfattande hygieniskt koncept.

VyntusSpiro erbjuder dessutom många möjlighetet för generering av rapporter, normalvärden, analysmetoder mm.

Du gillar kanske också…