EucapSys

EucapSys är en utrustning, utvecklad av SMTEC i Schweiz, som gör det lätt att utföra test med eucapnisk hyperventilation. Douglas-säck, flödesmätare och gasflaskor med specialgasblandningar behövs inte längre.

Beskrivning

Med hjälp av standard atmosfärisk luft och ren CO2 producerar EucapSys den blandning/koncentration du har behov av. En innovativ och  patenterad teknologi gör det möjligt att producera en hypercapnisk luftblandning gradvis och enligt dina behov, upp till 200 l/min.
Med EucapSys kommer gaskostnaderna reduceras avsevärt, eftersom det inte behövs specialblandningar.
EucapSys är speciellt lämplig för Eucapnisk hyperventilation (EHV) test:

  • Enkel att använda för operatör och patient
  • Enkel rengöring
  • Kostnadseffektiv (medicinsk luft kan tas
    från vägguttag och CO2 från 5-20 l cylinder)
  • Säker bronkialprovokation, utan
    läkemedel
  • CE- och MDD-märkt