EucapSys

Beskrivning

EucapSys är en nyskapande produkt för provokationsmätning med torrluft.

Det som gör EucapSys unik är att den själv blandar den hyperkapniska gasen (torrluften) från medicinsk luft (från flaska eller vägguttag) och en gasflaska med CO2.

Ekonomi
Med EucapSys slipper ni dyra, färdigblandade specialgaser och Douglas-påsar, så med EucapSys får ni betydligt lägre gaskostnader. Enheten producerar torrluft efter era behov, upp till 200 l/min.

Enheten levereras komplett med allt ni behöver.

Utförande
EucapSys används för EVH-tester (Eucapnic Voluntary Hyperventilation).

Systemet har ett enkelt handhavande som gör torrluftsprovokationerna lätta att genomföra, till ett mycket tilltalande pris per test.

Patienten kopplas mot enheten via den medföljande andningsmasken och andas via en reservoar av torrluft som produceras av EucapSys inför varje test, efter era specifikationer.

EucapSys gör det möjligt att sätta ett exakt målvärde (ex FEV1x30) för patienten och under testet kan operatör och patient kontinuerligt följa hur väl patienten presterar utifrån det uppsatta målet.