NO-analysator CLD88

Ecomedics CLD 88sp analysator är, tillsammans med DENOX  88, stationär utrustning för mätning av NO. Speciellt för de, som behöver mäta nasal NO, alveolär NO samt NO vid tidal-andning. Med CLD 88 har man möjlighet att mäta tidalvolymen ner till omkring 2 ml, vilket gör den användbar vid neonatal mätning.

Beskrivning

I publikationer från ATS och ERS beskrivs mätning av NO (kvävemonoxid) som en lätt, tillförlitlig och kvantifierbar metod för att upptäcka inflammation i luftvägarna. Utrustningen är beskaffad med en mycket hög känslighet, den ger dessutom ett snabbt diagnostiskt svar och har ett extremt lågt ”dead space”.

NO-analysatorn klarar av att detektera så små tidalvolymer som ända ner till 2 ml. Detta gör att denna analysator med fördel kan användas för diagnostik till neonatalpatienter. Utrustningen uppfyller ATS och ERS rekommendationer för ”Single breath, Multiple breath och nasal NO-mätning”. Användarvänligheten i kombination med den höga flexibiliteten gör att utrustningen är lämplig använda inom så väl den kliniska vardagen som i den kliniska forskningen.

FÖRDELAR:

  • Noninvasiv detektering av lunginflammation
  • In- och utandnings analys av NO-koncentrationen
  • Integrerad spirometer
  • ”Singel och multiple breath” teknik
  • Bekräftande av NO-terapi

Du gillar kanske också…