NIOX VERO

NIOX VERO från Circassia är en apparat med non-invasiv, snabb och enkel mätning av NO i utandningsluften. Förhöjt NO är tecken på eosinofil inflammation i luftvägarna och kan i många fall detekteras hos patienter med astma. NO-nivåerna minskar vid antiinflammatorisk behandling och regelbunden kontroll av patientens NO-värde ger därför goda förutsättningar för att upptäcka, diagnostisera, behandla och kontrollera astma.

Beskrivning

En NO-mätning är en noninvasiv undersökning som bara tar ett par minuter att genomföra och ger snabbt information om graden av inflammation hos patienten.

Circassias produkter har hög precision, är användarvänliga och uppfyller vedertagna riktlinjer. Produkten är CE-märkt för klinisk rutinanvändning. NIOX MINO är sedan tidigare väl etablerad och uppskattad på marknaden. Nu finns även den nya NIOX VERO med en helt ny design och en rad förbättringar som t.ex. stor och tydlig färgdisplay, batteridriven, längre livslängd samt kortare analystid.

Dessutom utmärker sig NIOX VERO på följande sätt:

  • Har en livslängd på 5 år eller 15000 mätningar
  • Stor och tydlig färgdisplay för animeringar
  • Uppladdningsbart batteri som klarar mätningar under en dag
  • Kan kopplas till dator genom USB-anslutning för animeringar
  • Integrerat minne och möjlighet att skiva in patient-ID direkt på skärmen
  • Integrerad NO-skrubber och kvalitetskontroll för uppfyllande av kriterier och reproducerbarhet
  • Kräver ingen kalibrering
  • Är underhållsfri och kräver ingen regelbunden service