MasterScreen Body

Komplett system för mätning av samtliga spirometriparametrar, lungvolymer och luftvägsmotstånd inkl. VK, TGV, RAW. RV och TLC. Den flexibla SentrySuite-programvaran är perfekt för design av skärmlayout, rapporter, val av parametrar, normalvärden, analysmetoder mm. Bassystemet är komplett med mobil vagn (går att ersätta med höj och sänkbart bord om så önskas), PC, monitor och printer. Systemet kan byggas ut med single breath diffusion, compliance, provokationssystem med dosimeter och speciell mjukvara, IOS, Rocc mm.

Boxen kräver endast 95×95 cm:s golvyta samt plats för den mobila vagnen. Speciell box med ingång för rullstolar finns som option.

MER OM PRODUKTEN

Det är möjligt att installera Aerosol Provokations System (APS) och diffusionsenhet i bodyboxen. APS:n fungerar som en precisionsdosimeter där du kan styra var i andetaget doseringen ska ske. Mjukvara medföljer som medger att man själv fritt kan designa egna protokoll.