MicroCO

MicroCO mäter på ett enkelt sätt kolmonoxid (CO) i utandningsluften. Apparaten har hög mätprecision, snabb mättid och är enkel att använda. Resultaten av uppmätt CO kan visas i ppm och %COHb samt att den ger en visuell indikation av det uppmätta värdet i förhållande till normalområdet i form av ett ”trafikljus”. Mätning av CO och %COHb är framtaget som ett pedagogiskt redskap där man objektivt kan visa patienten vilken påverkan rökningen har på blodets syresättning.

 

 

Beskrivning