MicroCO

MicroCO från Vyaire mäter på ett enkelt sätt kolmonoxid (CO) i utandningsluften. Apparaten har hög mätprecision, snabb mättid och är enkel att använda. Resultaten av uppmätt CO kan visas i ppm och %COHb samt att den ger en visuell indikation av det uppmätta värdet i förhållande till normalområdet i form av ett ”trafikljus”. Mätning av CO och %COHb är framtaget som ett pedagogiskt redskap där man objektivt kan visa patienten vilken påverkan rökningen har på blodets syresättning.

 

 

Beskrivning

Vyaire är en världsledande utvecklare av produkter och utrustning inom lungfunktionsdiagnostik, spirometri och ergospirometri. Bolaget har funnits i olika former i över 65 år och utvecklar ständigt nya produkter. Vyaire är ett globalt företag och har tidigare producerat system under bl.a. namnen JAEGER, Viasys, Cardinal Health och CareFusion, välkända koncept i den skandinaviska sjukvården.