BabyCO

BabyCO – är ett utmärkt pedagogiskt verktyg vid rökavvänjning för gravida kvinnor.

 

 

MER OM PRODUKTEN

Med BabyCO kan du mäta kolmonoxid (CO) med ett enda andetag från modern. Utifrån detta beräknar enheten procentandelen karboxyhemoglobin i fetalt blod (% FCOHb). Principen bygger på publicerade och erkända algoritmer. Resultatet visas tydligt på displayen enligt “trafikljusprincipen” (grön, gul, röd). Du får resultatet direkt, och medföljande diagram visar hur mycket röken påverkar både mamma och foster.

Du gillar kanske också…