Exhalyzer D N2-utsköljning

Exhalyzer D från Ecomedics är en utrustning för att genomföra undersökningar med metoden ”Inert Gas Washout” (IGW). Mer specifikt, genom mätning med hjälp av kvävgasutsköljning (N2-utsköljning). Kan utföras med både MBW (Multiple Breath Washout) eller SB-metoden (Single Breath).

Du kan mäta flera olika parametrar, som t.ex. LCI (Lung Clearance Index), Scond och Sacin. MBW kan ge viktig information om de små luftvägarna och eftersom testet endast kräver tidalandning kan Exhalyzer D användas för alla åldersgrupper, från spädbarn till vuxna.

 

Ladda ner broschyr

Beskrivning

I motsats till andra metoder för IGW, som använder dyra gasblandningar, använder Exhalyzer D den kvävgas som normalt finns i luften. Patienten andas endast in O2. Det behövs därför endast O2-tillförsel för undersökningen, som med fördel tas från ett vägguttag.

  • Komplement till spirometri.
  • Lämplig för tidig upptäckt av ventilationsstörningar i de små luftvägarna.
  • Kostnadseffektiv i drift jämfört med äldre konventionella metoder (specialgaser).
  • Särskild lämpad även för spädbarn men kan användas även för både barn och vuxna.