MicroRPM

MicroRPM är en liten och lättanvänd apparat som mäter styrkan i andningsmuskulaturen, dvs. maximalt
inspiratoriskt tryck (MIP), maximalt exspiratoriskt tryck (MEP) och nasala inspiratoriska trycket SNIP. Resultatet från varje mätning visas på displayen i enheten cmH2O.

 

Beskrivning

Det finns även möjlighet att använda MicroRPM tillsammans med mjukvaran PUMA för visualisering och lagring av tryckkurvorna.

Ladda ner broschyr