Vyntus CPX Canopy från Vyaire

Vyntus CPX Canopy från Vyaire är ett system utformat för att mäta viloämnesomsättningen och vilka substrat (kolhydrater eller fett) som metaboliseras. Systemet nyttjar den precisa och valida syrecell- och sensortekniken som också används i själva Vyntus CPX-systemet.

Med Vyntus CPX Canopy sätts hygienkonceptet i fokus. Hela systemet är utformat så att rengöringen är enkelt, snabb men framför allt säker. Själva Canopy-modulen är utformad så att den använder Venturi-effekten, vilket gör att så få delar som möjligt exponeras för utandningsluften från testpersonen/patienten.

Beskrivning

Systemet uppskattar, baserat på testpersonens kroppsdata, vilket flöde som krävs och justerar kontinuerligt flödet automatiskt baserat på FeCO2. Det säkerställer att flödet är korrekt och att mätningen är så exakt som möjligt.

Efter att ha slutfört testet gör programvaran SentrySuite det enkelt att välja önskat intervall för att få dina genomsnittliga värden.

För forskningsanvändning och liknande är det också möjligt att exportera testdata till Excel.

Systemet stöder att det kan verifieras med 99,9% etanolförbränning.

Du gillar kanske också…