CUSTO SCREEN 310

CUSTO SCREEN 310 är en snabb och pålitlig blodtrycksmätare som mäter det centrala blodtrycket och ger en pulsvågsanalys.

Beskrivning

Upp till en tredjedel av alla patienter med högt blodtryck förblir obehandlade eller får begränsad behandling med konventionell blodtrycksmätning på överarmen. Denna allt-i-ett-enhet kan mäta det centrala och brachiala blodtrycksvärdena, samt en pulsvågsanalys antingen som enkelmätning eller 24-timmars mätning.

  • Allt-i-ett-enhet
  • Apparaten kan mäta de centrala och brachiala blodtrycksvärdena samt ge en pulsvåganalys som enkel mätning men även som 24-timmarsmätning
  • Pulsvågsanalysen görs automatiskt under standardmätningen av blodtrycket
  • Hög säkerhet på grund av dubbelslangsystem
  • Extremt tyst
  • Snabb dataöverföring från inspelare till dator

Du gillar kanske också…