By
In
Posted

Ventica

Ventica® är en nyutvecklad utrustning som erbjuder en unik metod för att hjälpa till att diagnostisera pediatrisk astma. Helt noninvasiv och utan behov av manövrar/samarbete från [...]

By
In
Posted

Vyntus ONE

Vyntus® ONE är ett komplett system som b.la.kan mäta spirometri, diffusionskapacitet, kvävgasutsköljning (för bland annat FRC och LCI) samt ergospirometri - allt i EN och samma [...]

By
In
Posted

Adapter

Adapter för Vmax flödesgivare   Artikelnummer: HRU-612399 Artikelnummer: HRU-612864   Förpackning/enhet: Styck Utrustning/Tillval: Oxycon Pro Oxycon Mobile MS CPX Vyntus CPX    

Nyheter