By
In
Posted

Ventica

Ventica® är en nyutvecklad utrustning som erbjuder en unik metod för att hjälpa till att diagnostisera pediatrisk astma. Helt noninvasiv och utan behov av manövrar/samarbete från [...]

Vyntus ONE

Vyntus® ONE är ett komplett system som b.la.kan mäta spirometri, diffusionskapacitet, kvävgasutsköljning (för bland annat FRC och LCI) samt ergospirometri - allt i EN och samma [...]

Nyheter