VENTICA

Ventica® är en nyutvecklad utrustning som erbjuder en unik metod för att hjälpa till att diagnostisera pediatrisk astma. Helt noninvasiv och utan behov av manövrar/samarbete från barnet.

Mätningen genomförs under natten i hemmet tack vara det enkla handhavandet.

Allt som krävs är 4 elektroder placerade på barnets armhålor samtidigt som de är kopplade till
Ventica-inspelaren. Variationen under normal andning (tidalandning) registreras när barnet sover. Därefter läser man av mätningen på en dator, och programvaran, med avancerade algoritmer, kan beräkna parametern ”Exspiration Variation Index” (EVI).  Här får du en enda siffra som anger om barnet har tecken på låg variation, som i denna metod ger indikation på obstruktion.

Ventica är avsett för barn från 5 års ålder och yngre, som vanligtvis inte kan utföra traditionella lungfunktionsundersökningar, så som kroppspletysmografi eller impulsoscillometri.