Vyntus® IOS

IOS_ImpulseSystem för mätning av långsam och forcerad spirometri samt impulsoscillometri för bestämning av luftvägsresistans och reaktans m.m. Mätningen görs under vanlig tidalandning vilket gör att den lämpar sig speciellt bra för små barn. Läs mer här

This entry was posted in Ikke kategoriseret. Bookmark the permalink.

Comments are closed.