MicroGard bakteriefilter

Intramedic tillhandahåller, MicroGard bakteriefilter/spirometrifilter, ett filter som är av mycket hög kvalité. När ni beställer MicroGard filter levererar vi en produkt som tillverkas av ett material som håller en  mycket god kvalité, samt en tillverkningsprocess  med största kontroll och säkerhet. Filtret kommer från VIASYS Healthcare´s Respiratory Technologies division och uppfyller följande kriterier:

Tillverkningsprocessen är certifierad enligt ISO 9001 och EN 46001 standard
MicroGard filter har erhållit marknadsgodkännande från Food and Drug Administration (FDA), K934272

MicroGard filtret har genomgått ett antal jämförande tester med andra filter på marknaden. Resultaten från dessa jämförande tester är mycket positiva för MicroGard:

”Baserat på jämförande vetenskapliga tester genomförda av Nelson Laboratories visar det sig att MicroGard filtret har den bästa kombinationen av filtreringsförmåga och den lägsta resistensen (Delta P) av de filter som är testade”.

 

Comments are closed.