JAEGER® Vyntus CPX

Vyntus CPX 1JAEGER® Vyntus CPX är ett noggrant och tillförlitligt system som möjliggör bestämning av en patients metaboliska respons. . Det kan mäta både barn och vuxna, från patienter till idrottsmän; samla breath-by-breath data. De viktigaste uppmätta/beräknade parametrar är: V’O2, V’CO2, RER, V’O2/kg, V’E, BF, VTex, EqO2, EqCO2, BR FEV%, PETO2, PETCO2, REE, FAT, CHO, PROT och många fler. Läs mer

This entry was posted in Ikke kategoriseret. Bookmark the permalink.

Comments are closed.