SensorMedics 3100B

SensorMedics 3100B är en helt elektroniskt styrd högfrekvensventilator. Drivenheten är på 365 cc med justerbart slag, frekvens samt I:E förhållande. Ventilationsfrekvensen är valbar i ett intervall mellan 3 till 15 Hz. Tryckvågen som genereras ligger med ett justerbart medelluftstryck.

SensorMedics HFOV 3100B skiljer sig från andra ventilatorer inom högfrekvensområdet genom att den är den enda ventilatorn som är utrustad med en aktiv expirationsfas.

3100B är byggd för att ventilera patienter inom gruppen barn till vuxna. Detta betyder att 3100B är betydligt kraftigare än 3100A.
Digital angivelse för frekvens, inspirationstid, luftvägsmedeltryck, oscillationstryck (delta P).
Självcentrerande membranläge.

Ventilation och syresättning sköts till största delen av två kontroller: Oscillatorns tryck (DP) samt luftvägsmedeltrycket (MAP). I vissa fall kan man behöva att ändra frekvensen och / eller % Inspirationstiden, vilket kan ge ytterligare möjligheter till en framgångsrik behandling.

Comments are closed.