SensorMedics 3100A

SensorMedics 3100A är en helt elektroniskt styrd högfrekvensventilator. Drivenheten är på 365 cc med justerbart slag, frekvens samt I:E förhållande. Ventilationsfrekvensen är valbar i ett intervall mellan 3 till 15 Hz. Tryckvågen som genereras ligger med ett justerbart medelluftstryck.

SensorMedics HFOV 3100A skiljer sig från andra ventilatorer inom högfrekvensområdet genom att den är den enda ventilatorn som är utrustad med en aktiv expirationsfas.

3100A är helt kapabel att ventilera och syresätta inte bara förtidigt födda barn utan även större barn som inte kan ventileras på konventionellt sätt. Det finns ingen övre viktgräns.

Digital angivelse för frekvens, inspirationstid, luftvägsmedeltryck, oscillationstryck (delta P).
En nivåindikator som visar det relativa läget av ventilatormembranet.

Ventilation och syresättning sköts till största delen av två kontroller: Oscillatorns tryck (DP) samt luftvägsmedeltrycket (MAP). I vissa fall kan man behöva att ändra frekvensen och / eller % Inspirationstiden, vilket kan ge ytterligare möjligheter till en framgångsrik behandling

Comments are closed.