Vyntus® ECG

JAEGER® Vyntus ECG är ett perfekt 12-avlednings EKG för Vyntus CPX som sammankopplas via en säker Bluetooth® kommunikation. En integrerad lösning genom SentrySuite® plattformen medför ett lättare arbetsflöde och bättre integration som leder till minskad kostnad.

utvärderingEffektiviteten av en integrerad lösning Kombinationen Vyntus CPX med Vyntus ECG medför att det endast behövs användas en applikation, en rapport, en databas, ett nätverk och en HIS.

ekgTrådlös kommunikation Genom att använda säker Bluetooth-teknik, vara liten och lätt (220g) och med en EKG-förstärkare och korta elektrodkablar så kan patienten att röra sig fritt före, under och efter arbetsprovet.

Beprövad teknikBeprövad teknik Vyntus ECG baseras på det kända och väl accepterade Hannover ECG System (HES-stress) för automatisk utvärdering och analys av signaler.


Några fördelar i korthet

Kvalitetskontroll: Kontroll av impedans och signalkvalitet indikeras via lysdioder i snäppkontakten
Full Disclosure: Full Disclosure funktionen för lagring av ofiltrerade, kontinuerliga EKG-signaler, möjliggör en snabb och omfattande översikt av hjärthändelser under testet och efter.
All data synkroniseras: Automatisk synkronisering mellan andnings och EKG kurvor för utvärdering. När markören flyttas i andningsgrafen, kommer EKG-kurvan följa med och vice versa.
Flexibla inställningar: Olika layouter av EKG:t (12×1, 6×2, 4×3 …) plus inställningar för filter, hastighet, förstärkning m.m tillåter en mer djupgående analys av EKG:t.
Effektiv utvärdering: Lätt att utvärdera genom att zooma in i detalj på ett EKG trace med bara ett klick och justering av filter kan göras efter test vid utvärdering. Det går att markera ett trace för utskrift när som helst.

Vyntus ECG broschyr Download
SentrySuite Software (SeS) broschyr Download

Comments are closed.