Jaeger Oxycon Pro

PC baserat system för mätning av VO2, VCO2 och VE med en noggrannhet som kan jämföras med Douglas bag metoden. Mäter ventilationer upp till 300 L/min och syreupptagningar till 7 L/min. Garanti på ett mätfel på högst 3% för VO2 och VCO2 och för RQ 4 %. Systemet är därför väl anpassat till toppidrott samt forskning där det krävs en mycket hög mätprecision. Är officiellt godkänt av Sveriges olympiska kommitté för tester av svenska toppidrottsmän. Utrustningen är validerad i samarbete mellan Fysiologiska institutionen, Karolinska institutet och riksidrott- förbundets testcenter Bosön. Bosön använder en Oxycon Pro för sina tester.

Systemet är uppbyggt med många optioner. Mixing Chamber, spirometri, hög/låg FiO2, ventilated hood, hood med hög FiO2, hood för barn, cardiac output enligt CO2 återandningsmetod, compliance och PO.1 under exercise samt vilo- och arbets-EKG som är integrerat i samma databas. Indirekt kalorimetri med single breath teknik, spirometri samt flöde-volym under arbete är dock standard.

 

Enheten visas med en mixing chamber monterad överst. Med mixing chamber kan man på ett enkelt sätt göra simultana mätningar med Douglasbag för kvalitetskontroll. Med mixing chambern monterad kan man göra mätningar både med Breath by breath-teknik samt den klassiska blandningskammartekniken. I blandningskammaren finns en sensor för temperatur-mätning för att uppnå korrekt BTPS-korrektion.

Patenterad TripleV digital volymsensor med låg vikt, lågt deadspace och låg resistans. Mäter ventilationer i området 0-300 L/min med ett maxfel på 2%. I standardleveransen ingår en funktion med automatisk kalibrering där en mikroprocessorstyrd fläkt blåser med två olika flöden. Går även att utrusta för manuell kalibrering med spruta.

 

Den låga vikten på volymsensorn ger patienten optimal komfort. Den kan placeras i ett munstycke eller som visas på bilden i en mask. Masker för exercise finns i många utföranden samt storlekar. Dessutom kan vi leverera i olika material från mjukt silicongummi till mera fast gummi.

 

Här visas utrustningen tillsammans med löpbandet LE 200CE. Ergometercyklar och löpband kan kopplas till och styras från Oxycon Pro. Data från externa utrustningar tex hastighet, lutning och hjärtfrekvens kan läsas upp med Oxycon Pro, visas på skärmen och sedan ingå i rapporten. Hjärtfrekvensen kan även registreras via POLAR pulsmätare. Det finns också möjlighet att ansluta pulsoximeter, styra EKG utrustning, blodtryck mm.

 

Oxycon Pro med vilo/arbets-EKG i samma system. Använd systemet som ett komplett kardiopulmonellt exercise system eller som separata system var för sig: vilo-EKG , arbets-EKG eller syreupptag.

 

 

 

Designa egna skärmbilder med önskade parametrar, grafer, skalning, enheter, EKG-avledningar osv. Flexibiliteten är mycket stor. Skapa din egen rapport med parametrar grafer osv. I standardmjukvaran ingår Karlman Wassermans flowchart för att underlätta den kliniska värderingen.

 

Comments are closed.