Jaeger Oxycon Mobile

Bärbart mätsystem för mätning av syreupptag med Breath by Breath teknik. Två små kompakta moduler monteras på en komfortabel väst som bärs av testpatienten under mätningen. Modulerna kan bäras på ryggen eller bröstet. Volymen mätes med Jaegers Triple-V sensor. Data sändes trådlöst till basstationen och mätdata kan följas på PC:n. Data sparas simultant på ett minneskort och kan i efterhand läsas upp i datorn.

Systemet kan också mäta spirometri före och under syreupptagningsmätning. Som optioner kan man välja till syreupptagningsmätning samt 3 eller 12 avlednings-EKG. Som standard mäts hjärtfrekvensen med POLAR band.

Basstation:


 

 

 

 

 

Basstationen är ansluten till PC:n via USB. Denna enhet innehåller dessutom den fullt automatiserade kalibreringsenheten.

Sensorbox och datauppsamlingsbox:

 

 

 

Bilden visar de små moduler som bärs av testpersonen samt ett polar pulsband som mäter hjärtfrekvensen. Den ena modulen innehåller O2- och CO2-analysatorerna och elektronik som registrerar puls och ventilation.

Den andra modulen innehåller batteri samt den trådlösa kommunikationen. Telemetrin fungerar upp till 1000 m över öppet område.

 

Comments are closed.