VO2max till forskning, elitidrott och kliniskt bruk

Jaeger Oxycon Pro

Jaeger Oxycon Pro

PC baserat system för mätning av VO2, VCO2 och VE med en noggrannhet som kan jämföras med Douglas bag metoden. Mäter ventilationer upp till 300 L/min och syreupptagningar till 7 L/min. Garanti på ett mätfel på högst 3% för VO2 … Continue reading

JAEGER® Vyntus CPX

JAEGER® Vyntus CPX

JAEGER® Vyntus CPX är ett noggrant och tillförlitligt system som möjliggör bestämning av en patients metaboliska respons. Vyntus CPX är anpassad för att bygga ut till en existerande JaegerMasterScreen Body, PFT eller IOS system. Detta innebär en samlad möjlighet att utföra både … Continue reading

Jaeger Oxycon Mobile

Jaeger Oxycon Mobile

Bärbart mätsystem för mätning av syreupptag med Breath by Breath teknik. Två små kompakta moduler monteras på en komfortabel väst som bärs av testpatienten under mätningen. Modulerna kan bäras på ryggen eller bröstet. Volymen mätes med Jaegers Triple-V sensor. Data … Continue reading

Vyntus® ECG

Vyntus® ECG

JAEGER® Vyntus ECG är ett perfekt 12-avlednings EKG för Vyntus CPX som sammankopplas via en säker Bluetooth® kommunikation. En integrerad lösning genom SentrySuite® plattformen medför ett lättare arbetsflöde och bättre integration som leder till minskad kostnad. Effektiviteten av en integrerad … Continue reading

Comments are closed.