Jaeger Ventilated Hood till Oxycon Pro

Denna option är lämplig att använda vid basalmetaboliska mätningar som pågår under en längre tid. Patienten har huvudet placerat i plexiglaskupa, som ventileras med ca 40 L/min, med hjälp av en fläkt som är placerad på mixing chambern. Denna ventilering är variabel och anpassas till varje patient. På den expiratoriska sidan mäts flöde samt fraktionerna för CO2 samt O2. Utrustningen kan kontrolleras med spritavbränning och kalkylering av aktuell RQ.

Comments are closed.