Jaeger PVC-bagar

Från Jaeger kan vi leverera en 150 liters PVC-bag som är lämplig som Douglasbag. Observera att PVC är permeabel för CO2. Därför är bagen endast lämplig för förvaring av gaser under kort tid.

Comments are closed.