Smoke Check

Smoke Check är en förenklad variant av MicroCO för en snabb screening av cigarettkonsumtion. Resultatet visas på skärmen i ppm och visuellt med ”trafikljus-modellen”. Resultatet kan enkelt omvandlas till %COHb med hjälp av ett medföljande konverteringsschema.

Comments are closed.