Rökavvänjning

Smoke Check

Smoke Check

Smoke Check är en förenklad variant av MicroCO för en snabb screening av cigarettkonsumtion. Resultatet visas på skärmen i ppm och visuellt med ”trafikljus-modellen”. Resultatet kan enkelt omvandlas till %COHb med hjälp av ett medföljande konverteringsschema.

MicroCO

MicroCO

MicroCO mäter på ett enkelt sätt kolmonoxid (CO) i utandningsluften. Apparaten har hög mätprecision, snabb mättid och är enkel att använda. Resultaten av uppmätt CO kan visas i ppm och %COHb samt att den ger en visuell indikation av det … Continue reading

Comments are closed.