YouGrabber från YouRehab

 

yougrabber 1

YouGrabber är ett interaktivt rehabiliteringssystem, som primärt är utvecklat för rehabilitering av patienter med neurologiska skador som apoplexi, Parkinson och patienter med hjärnskador. YouGrabber kan med fördel användas till ortopedkirurgiska patienter. YouGrabber har stort fokus på att förbättra patientens ADL-funktion, genom att öka rörelseförmåga samt styrkan i arm, hand och fingrarna.
YouGrabber består av ett par handskar som kan justeras i storlek. På handskarna sitter sensorer som är kopplade mot en PC med tillhörande mjukvara. Med en 3D-kamera som följer patientens alla rörelser öppnas fler möjligheter för övningar och träning. Tack vare sensorerna och mjukvaran får användaren feedback under hela övningen, möjlighet att följa patientens progress, anpassa svårighetsgraden och intensiteten på övningarna.

Fördelar med YouGrabber:
– Ökad träningsintensitet
– Träning bi-lateralt
– Möjlighet att träna patienten på alla nivåer i rehabiliteringsförloppet
– Datorprogram förser patienten med motiverande träning och kan anpassas till den enskilda patientens  nivå
– Mätbar data och feedback på patientens progress
– Möjlighet för gruppträning vilket ger tids- och ekonomiska fördelar

YouGrabber broschyr (eng) Download

Comments are closed.