Lode Body Weight Suspension System

Body Weight Suspension systemet (BWSS) gör det möjligt att lyfta en totalvikt på 160 kg och kontrollera rehabiliteringen noga genom att befria patientens vikt med upp till 80 kg i steg om 0,1 kg.  BWSS integreras med Lode Valiant Rehab löpband och Lode ergometer Software.

Läs gärna mer på Lodes hemsida.

Comments are closed.