HUR SmartZone

Enkel och effektiv träning.

SmartZone1

SmartZone-träningen baserar sig på en enda cirkel med en enda repetitionsserie på varje maskin. Roteringen framskrider från en maskin till den följande i en exakt ordningsföljd. Det tar bara 30 minuter att köra igenom hela programmet eftersom man inte behöver köa till maskinerna.

SmartZone jämfört med ett traditionellt gym:

SmartZone2 SmartZone3

 

Comments are closed.