HUR SmartTouch

Datorstyrd, evidensbaserad rehabilitering och träning.

SmartTouch

Datans och informationens roll i dagens träning och rehabilitering är enorm. Under mer än 10 år har HUR utvecklat och distribuerat datorstyrda träningslösningar för att möjliggöra för kliniker och träningsanläggningar att bli mer effektiva, för att göra träningen mer självständig och samtidigt smartare.

SmartTouch 2

Självständig träning med HUR SmartTouch. RFID som identifikation och ett eget, individuellt anpassat träningsprogram.

Vill ni veta mer? Tryck här för broschyr.

Comments are closed.