HUR Mätning & Testning

TESTA – TRÄNA – FÖLJ UPP

Testa-träna-följ upp

Mätning och testning är en viktig del av både rehabilitering och seniorträning. Innan man inleder ett nytt tränings- eller rehabiliteringsprogram testas patientens/kundens styrka och balans, vilket fungerar som bas för träningsprogrammet och som mätredskap för hur han eller hon utvecklas. Dessa värden fungerar även som en viktig motivator för patienten/kunden.

BalanceTrainer

HUR Labs har specialiserat sig på utveckling och framtagning av högklassiga produkter för mätning av fysiska prestationer.

smart_mature_collage_2

Vill ni veta mer? Tryck här för att komma till produktkatalogen.

Comments are closed.